Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

Zdjęcie szkoły
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie mieści się przy ulicy Staszica 27. Dyrektorem szkoły jest Pani Joanna Paćkowska – Dudzik. Szkoła ma szeroką ofertę edukacyjną:
Liceum Ogólnokształcące – posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS – nauka w szkole jest bezpłatna. Nauka w liceum trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Po skończonym liceum słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Szkoła Policealna dla Dorosłych, która kształci w zawodach:
  • technik administracji
  • technik rachunkowości
  • technik informatyk
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • opiekun medyczny
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik logistyk
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik transportu kolejowego.
Załączniki
Technik administracji.pdf
Technik rachunkowości.pdf
Technik informatyk.pdf
Technik ochrony fizycznej osób i mienia.pdf
Opiekun medyczny.pdf
Technik eksploatacji portów i terminali.pdf
Technik logistyk.pdf
Technik dróg i mostów kolejowych.pdf
Technik transportu kolejowego.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę