Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Książka teleadresowa


Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
 
Dyrekcja
Pokój Imię i nazwisko dyrektora Funkcja Numer telefonu
214 Małgorzata Kochańska Dyrektor PUP (24)3557050
215 Małgorzata Czerwińska Zastępca dyrektora PUP (24)3557084
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
204 Marcin Wenerski Kierownik działu (24)3557062
213 Magdalena Kowalczyk Obsługa sekretariatu (24)3557050
218 Iwona Nowaczyk Inspektor powiatowy (24)3557060
217 Jolanta Wiśniewska Sprawy organizacyjno-prawne (24)3557064
110 Robert Różański Kadry (24)3557079
12 Jolanta Pałycha Archiwum (24)3557052
208 Michał Marciniak Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego (24)3557065
Dział Ewidencji i Świadczeń
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
108 Ewa Szulżycka Kierownik działu (24)3557082
108 Dorota Zgierska Orzecznictwo (24)3557082
107 Anna Wodzyńska Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Edyta Polichnowska Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Donata Góreczna Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Elżbieta Lickowska Obsługa osób z prawem do zasiłku (24)3557081
107 Izabela Matuszewska Obsługa osób z prawem do zasiłku (24)3557081
107 Karolina Kotkowska Obsługa osób z prawem do zasiłku (24)3557081
107 Anna Szafran Zaświadczenia (24)3557077
101 Lidia Pietrzak Rejestracja (24)3557069
101 Jadwiga Piaszczyńska Rejestracja (24)3557069
102 Dariusz Wojciechowski Rejestracja, rejestracja elektroniczna (24)3557070
Dział Usług Rynku Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
217 Iwona Kowalczyk Kierownik działu (24)3557064
202 Leokadia Łuczak Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557055
202 Marcin Moszczyński Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557055
103 Jacek Komorowski Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557071
100a Iwona Szadkowska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557054
103 Aleksandra Konarska Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557072
103 Katarzyna Baraniak Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557072
103 Elżbieta Kaźmierczak Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557072
103 Anna Gajewska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557071
104 Marzena Galant Doradca klienta, specjalista ds. rozwoju zawodowego (24)3557073
104 Ewa Nodzak Doradca klienta, specjalista ds. rozwoju zawodowego (24)3557073
105 Agnieszka Ratajczyk Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557074
105 Maciej Krysiak Doradca klienta, specjalista ds. rozwoju zawodowego (24)3557074
106 Beata Margulska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557053
106 Ewelina Saramonowicz Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557053
106 Ilona Żurek Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557075
106 Agnieszka Ziółkowska Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557075
Dział Instrumentów Rynków Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
206 Aleksandra Kozicz Kierownik działu  
203 Anita Szczepaniak Staże (24)3557057
203 Monika Wielińska Dodatki aktywizacyjne (24)3557057
203 Joanna Kunicka Dodatki aktywizacyjne (24)3557057
205 Ewa Burbul Roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne (24)3557061
205 Elżbieta Ptaszyńska Bony (stażowe, na zasiedlenie), refundacje do 30 roku życia (24)3557061
212 Agnieszka Krawczyk Dotacje na działalność gospodarczą (24)3557058
212 Wioletta Stróżewska Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (24)3557058
Dział Finansowo - Księgowy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
216 Elżbieta Łuczak Główna księgowa (24)3557063
207 Anna Kubiak Rozliczenia składek ZUS za bezrobotnych (24)3557059
207 Jolanta Wesołowska Rozliczanie finansowe refundacji (24)3557059
220 Ewa Dąbrowska Windykacja nienależnie pobranych świadczeń (24)3557067
219 Ewelina Wiśniewska Księgowość Funduszu Pracy (24)3557066
219 Halina Pawłowska Płace, ZUS pracowników urzędu (24)3557066
219 Justyna Stasiak Księgowość projektów finasowanych z EFS (24)3557066
221 Małgorzata Grabowska Kasa i przelewy (24)3557066
Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
210 Anna Rzeźnicka Kierownik działu (24)3557089
210 Ilona Melka Obsługa programów unijnych (24)3557089
210 Przemysław Wodzyński Obsługa programów unijnych (24)3557089
210 Sylwia Maciejewska Statystyki i analizy rynku pracy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (24)3557089
210 Agnieszka Milczarek Statystyki i analizy rynku pracy (24)3557089
Samodzielne stanowisko ds. kontroli
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
110 Wiesława Tomczak Kontrole (24)3557079

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie
 
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
7 Jolanta Majchrzak Kierownik Filii (24)3512064 lub (24)3512065
1 Mariusz Tomaszewski Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3512064 lub (24)3512065
2 Ewelina Cieślak Rejestracja, zaświadczenia (24)3512064 lub (24)3512065
3 Ewa Lutyńska-Bron Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3512064 lub (24)3512065
4 Jarosław Wojciechowski Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3512064 lub (24)3512065
6 Justyna Krawczyk Ewidencja i wypłata świadczeń, obsługa kancelaryjna (24)3512064 lub (24)3512065
6 Marzanna Pietrzak Ewidencja i wypłata świadczeń, obsługa kancelaryjna (24)3512064 lub (24)3512065
6 Edyta Pasikowska Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (24)3512064 lub (24)3512065

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę