Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Zawartość stron


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 8 czerwca 2018r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Osi Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie  osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski można składać od 14.06.2018r. do 20.07.2018r.
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie odpowiadając na ogłoszony nabór aplikuje o 4 921 251 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim IV", którego założenia są następujące:
 1. Aktywizacja 398 osób w ramach następujących form wsparcia:
 • staże – 301 osób, wydatki 2 930 319,10 zł,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 45 osób, wydatki 900 000 zł
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk  pracy dla skierowanych osób bezrobotnych – 52 osób, wydatki  1 040 000 zł
 • koszty pośrednie -  50 931,90 zł.
 1. Uczestnicy projektu muszą zostać obligatoryjnie objęci 3 formami wsparcia tj.:
 • Indywidualny Program Działania
 • pośrednictwo pracy (staże, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy) lub poradnictwo zawodowe (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
 • skierowanie na subsydia dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej.
 1. Beneficjenci projektu to osoby bezrobotne do 29. roku życia.
 2. Okres realizacji projektu 18.06.2018r. do 31.12.2019r.
 3. Szczegółowych informacji do projektu udziela koordynator projektu pod nr telefonu 24 355-70-89.
Aktualne aktualizacje  o projekcie i przeprowadzonych naborach są udostępniane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie w sekcji aktualności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę