Zamówienia do 30.000 € - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Zamówienia do 30.000 €

Postępowanie ofertowe - remont schodów.pdf
Unieważnienie pierwszego zapytania ofertowego.pdf
Postępowanie ofertowe - energia elektryczna.pdf
Odpowiedzi na pytania - energia elektryczna.pdf
Wyniki postępowania - energia elektryczna.pdf
Postępowanie ofertowe- zakup fabrycznie nowego samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.pdf
Odpowiedź na zapytanie- zakup fabrycznie nowego samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.pdf
Wybór oferty-zakup fabrycznie nowego samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.pdf
Przetarg pisemny - zbycie samochodu służbowego.pdf
Ogłoszenie wyników - zbycie samochodu służbowego.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę