Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 8 czerwca 2018r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie  osób młodych pozostających bez pracy na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w 2017r. rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". W dniu 25...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę