Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Informacje dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego - do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępny są tylko pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 
Filia w Żychlinie
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Barlickiego – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępny są wszystkie pomieszczenia.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę