Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Książka teleadresowa

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
 
Dyrekcja
Pokój Imię i nazwisko dyrektora Funkcja Numer telefonu
214 Małgorzata Czerwińska Dyrektor PUP (24)3557050
215 Katarzyna Baraniak Zastępca Dyrektora PUP (24)3557050
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
204 Marcin Wenerski Kierownik działu (24)3557062
213 Joanna Głogowska Obsługa sekretariatu (24)3557050
218 Iwona Nowaczyk Inspektor powiatowy (24)3557060
217 Jolanta Wiśniewska Sprawy organizacyjno-prawne (24)3557064
110 Robert Różański Kadry (24)3557079
12 Luiza Ostasz Archiwum (24)3557052
208 Michał Marciniak Informatyk, Administrator Systemu Informatycznego (24)3557065
208 Dariusz Wojciechowski Starszy inspektor powiatowy (24)3557065
Dział Ewidencji i Świadczeń
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
108 Agnieszka Milczarek Kierownik działu (24)3557082
108 Izabela Matuszewska Orzecznictwo (24)3557082
107 Klaudia Wierzbicka ZUS (24)3557081
107 Edyta Polichnowska Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Dorota Zgierska Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Natalia Kaczor Obsługa osób bez prawa do zasiłku (24)3557080
107 Karolina Kotkowska Obsługa osób z prawem do zasiłku (24)3557081
107 Marzena Dutkowska Obsługa osób z prawem do zasiłku (24)3557081
107 Anna Szafran Zaświadczenia (24)3557077
101 Lidia Pietrzak Rejestracja (24)3557070
102 Jadwiga Piaszczyńska Rejestracja (24)3557070
Dział Usług Rynku Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
217 Iwona Kowalczyk Kierownik działu (24)3557064
202 Marcin Moszczyński Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557055
202 Iwona Szadkowska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557055
100A Sylwia Maciejewska Pośrednik pracy (24)3557054
100A Ewelina Cieślak Pomoc administracyjna (24)3557054
103 Jacek Komorowski Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557071
103 Aleksandra Konarska Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557072
103 Ewa Szulżycka Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557072
103 Anna Gajewska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557071
104 Marzena Galant Doradca klienta, specjalista ds. rozwoju zawodowego (24)3557073
104 Ewa Nodzak Doradca klienta, specjalista ds. rozwoju zawodowego (24)3557073
105 Agnieszka Ratajczyk Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557074
105 Maciej Krysiak Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557074
106 Beata Margulska Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3557053
106 Agnieszka Ziółkowska Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3557075
106 Agnieszka Wojciechowska Pośrednik pracy - stażysta (24)3557075
Dział Instrumentów Rynków Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
206 Aleksandra Kozicz Kierownik działu (24)3557056
203 Ewelina Saramonowicz Staże (24)3557057
203 Robert Stępniewski Staże (24)3557057
205 Ewa Burbul Roboty publiczne, 15zzc (24)3557061
205 Elżbieta Ptaszyńska Bony na zasiedlenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi, dodatki aktywizacyjne (24)3557061
212 Donata Góreczna Dotacje na działalność gospodarczą (24)3557058
212 Wioletta Binduga Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (24)3557058
Dział Finansowo - Księgowy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
216 Elżbieta Łuczak Główna księgowa (24)3557063
219 Halina Pawłowska Płace, ZUS pracowników urzędu (24)3557066
219 Anna Kubiak Rozliczenia składek ZUS za bezrobotnych (24)3557066
219 Katarzyna Klejps Pomoc administracyjna (24)3557066
220 Anna Strynkiewicz Windykacja nienależnie pobranych świadczeń (24)3557066
210 Iwona Orłowska Pomoc administracyjna (24)3557089
210 Marta Tybińkowska Pomoc administracyjna (24)3557089
210 Justyna Stasiak Księgowość projektów finasowanych z EFS (24)3557089
210 Jolanta Wesołowska Rozliczanie finansowe refundacji (24)3557089
221 Małgorzata Grabowska Kasa i przelewy (24)3557066
Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
207 Anna Rzeźnicka Kierownik działu, inspektor ochrony danych osobowych (24)3557059
207 Ilona Melka Obsługa programów unijnych (24)3557059
Samodzielne stanowisko ds. kontroli
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
110 Wiesława Tomczak Kontrole (24)3557079

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie
 
Pokój Imię i nazwisko pracownika Funkcja Numer telefonu
7 Jolanta Majchrzak Kierownik Filii (24)3512064 lub (24)3512065
1 Mariusz Tomaszewski Doradca klienta, pośrednik pracy (24)3512064 lub (24)3512065
2 Marzanna Pietrzak Rejestracja, zaświadczenia (24)3512064 lub (24)3512065
3 Ewa Lutyńska-Bron Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3512064 lub (24)3512065
4 Jarosław Wojciechowski Doradca klienta, doradca zawodowy (24)3512064 lub (24)3512065
6 Justyna Krawczyk Ewidencja i wypłata świadczeń, obsługa kancelaryjna (24)3512064 lub (24)3512065
6 Edyta Pasikowska Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (24)3512064 lub (24)3512065

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę