Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę