Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 8 czerwca 2018r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie  osób młodych pozostających bez pracy na...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie w 2017r. rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych". W dniu 25...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.1...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę