Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
UWAGA:
Pisma przesyłane zwykłym e-mailem pozostaną bez rozpatrzenia.
Korespondencję elektroniczną należy składać za pośrednictwem: praca.gov.pl
lub epuap.gov.pl
Logo FEŁ
Kliknij aby przejść do Informacji dla niesłyszących Kliknij aby przejść do Informacji dla osób niepełnosprawnych Kliknij aby przejść do Informacji o usłudze wideotłumacza przetłumaczonej na polski język migowy
Logo Zielona Linia
LogoLogo
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt pn.: „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (I)" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Priorytet FELD.07: Fundusze europejskie...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (VI)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. OŚ PRIORYTETOWA VIII....

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. OŚ PRIORYTETOWA I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich ...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizuje projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
tel. 24 355 70 50, fax. 24 355 70 51
Informacja ogólna tel. 24 355 70 78
e-mail: loku@praca.gov.pl
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
tel. 24 351 20 65, 24 351 20 64
e-mail: lokuzy@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę